Actieplan

Uitgangspunten
De SportAdviesRaad heeft voldoende draagvlak bij de sportverenigingen. De verenigingen behouden eigen zelfstandigheid. De verenigingen stellen binnen de SportAdviesRaad plannen op voor activiteiten waarvoor samenwerking noodzakelijk is.

Kaders
De SportAdviesRaad is een vertegenwoordiging van de diverse sportverenigingen in Landsmeer. Iedere sportvereniging in Landsmeer kan deelnemen aan de activiteiten van de sportadviesraad . De SportAdviesRaad is naast een klankbord ook een adviserend orgaan voor de  gemeente als het gaat om vorming en uitvoering van (sport)beleid. De SportAdviesRaad behartigt de belangen van de sportverenigingen van Landsmeer.

Sportpas
De SportAdviesRaad constateert dat kinderen in de basisschoolleeftijd uit veel sporten kunnen kiezen. Om er achter te komen welke sport(vereniging) leuk is, moet vaak een lidmaatschap voor een jaar worden afgesloten. In verschillende gemeenten wordt daarom gewerkt met een sportpas.
Kinderen kunnen met een sportpas kennis maken met de vele sporten en sportverenigingen, zonder een heel jaar lid te zijn van die vereniging. Namens de SportAdviesRaad gaat Benita de Man Stagiaire van de HvA Sport, Management en Ondernemen onderzoek doen naar de interesse en haalbaarheid van een sportpas in de gemeente Landsmeer.

Activiteiten
- Sporten in een veilige omgeving
- Onderzoek naar verloop van de jeugdleden
- Onderzoek naar invoering sportabonnement
- Onderzoek naar aanpassing subsidiebeleid

Communicatie
Verslagen actiepunten worden aan alle verenigingen en gemeente verzonden per e-mail.

Er wordt gebruik gemaakt van:
·         Website (www.sportadviesraadlandsmeer.nl)

·         Social mediapagina op Facebook

·         De krant 'Het Kompas' en andere lokale media